Kvantitativ EEG för ECT-övervakning

 

ECT (Elektro Convulsive Treatment), eller vanligare kallat elektrochocks-behandling, eller vanligare elchocks behandling, är en beprövad behandling sedan länge mot djup depression och andra psykiatriska tillstånd. Behandlingsresultat på rätt indikation är oftast mycket bra men tillfälliga minne störning är en biverkning.

Tidigare gjordes elstöt behandling utan nedsövning eller muskelavslappning. Då övervakades utbredningen av muskel kramperna för att bedöma den utlöste epileptiska aktiviteten med avsikt att få generaliserat eplilepiskt anfall, vilket krävdes för terapeutisk effekt. Detta ledde till svåra komplikationer med frakturer och dislokationer i lederna på grund av de intensiv konvulsionerna. Därför användes numera muskel avslappnande läkemedel och assisterad andning efter nedsövning av patienten, med avsikt att minska konvulsionerna. Baksidan av detta är att det blir svårare att bedöma omfattningen av kramper samt att de läkemedel som används för nedsövningen också har antiepileptisk effekt som kan försvåra utvärdering och behandlingseffekt av ECT.

Den nuvarande apparaturen för att leverera elektro-chocker har en enklare övervaknings system för att bedöma utlöst epileptisk aktivitet efter stimulering. Den bedömda epileptiska aktiviteten görs efter att stimuleringen upphört och därmed efterförloppets aktivitet då hämning av den epileptiska aktiviteten dominerar.

Med denna utgångspunkt, har NeuFyDi AB i samarbete med ECT enhet på psykiatrisk klinik i Stockholm utvecklat en kvantitativ ECT inspelnings och analys metod. Den möjliggör direkt identifiering av den epileptiska aktiviteten både under stimulering och efter förlopps fasen av det utlösta anfallet. Resultatet av detta håller nu på att publiceras vetenskapligt. För en demonstration av dessa inspelningar se nedan.

 


 

I bilden ovanför , den electroencephalografiska (EEG) inspelning av elektrokonvulsiv session (ECT). A från vänster till höger, den höga EEG amplituden vid den faktiska elektrisk stimuleringen (vänster) följt av efter stimulans fasen, med mycket lägre amplitud. För närvarande används analys av efter stimulans aktivitet för att förutsäga effekten av den utlöst epileptiska aktiviteten under stimuleringen, vilket troligen ger felaktig bild av denna aktivitet eftersom den då domineras av hämmande aktivitet, se B. En studie väntar på publicering där den epileptiska aktiviteten direkt analyseras under stimulering (hög amplitud del till vänster i A). Vertikala linjer visar 5 sekunder i A. Diagrammet i B visar frekvens distribution inom markerade området i A. Den dominerande topp frekvens i B är I lägsta frekvensområdet (0,5 – 5 Hz). Y-axeln visar EEG amplitud (µV) och x-axeln frekvens (Hz) I B.

 

Sammanfattning

Metoden att analysera utlöst epileptisk aktivitet under stimuleringen vid ECT har i analys visat skillnaderna i den epileptiska aktiviteten för olika ECT sessioner och även för sessioner av samma patient. Detta kan förklara att resultatet ibland är oförutsägbart och att vissa patienter inte svarar på ECT-behandling.

 

Upp