Verksamhetsområden

 

Bolagets verksamhetsområde är alla aspekter av klinisk neurofysiologi; tjänster avseende kliniska undersökningar och analyser av perifera och centrala nervsystemet.

Fokus just nu är kvantitativ EEG verksamhet på vårdinrättningar. Företaget har utvecklat ett mobilt digital EEG system så att patienten kan undersökas lokalt där patienter vårdas eller mottagningar vis öppen vårdsmottagningar. Andra möjligheter med detta är att inspelningar kan göras direkt på ECT (Elektrokonvulsiv behandling) enheter. Våra kunder har uppskattaen mobila lösningen eftersom detta tar bort transportkostnaderna och logistik till ett centraliserat laboratorium. Tillgängligheten av undersökningar har därför också ökat och vår servicenivå är mycket hög.

Sedan företaget startade 1998 har en kontinuerlig utveckling av kvantitativ EEG analys skett, som idag har blivit mycket raffinerad och är i jämförelse, överlägsen konventionell EEG analys.

För demens utredningar har kvantitativa EEG analysen visat att mycket god diagnostisk noggrannhet kan fås, men också för att kunna följa förlopp vid olika demenstillstånd. Analysen kan skilja ut demens av vaskulär orsak, pseudo-demens och andra sekundära orsaker, och olika primära degenerativa demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom, Lewy-body demens och Fronto-temporal demens. Läs mer om kvantitativt EEG i demens här.

Undersökningsmetoden är lätt för patienten att klara av och är inte invasiv och billig, vilket gör den till en viktig metod i demens diagnostik, särskilt för rutinmässig diagnostik och gör det enkelt att senare följa patienters sjukdomsutveckling som ytterligare kan förbättra diagnostik men också för utvärdering av behandlingar.

För ECT (Elektrokonvulsiv behandling), har företaget utvecklat ett unikt övervakningssystem med kvantitativ EEG-teknik som skapar ett mycket mer avancerat sätt att registrera och analysera den elektriska aktiviteten under ECT. Jämfört med tidigare system, spelas den epileptiska aktiviteten direkt in även under de faktiska elchockerna. Denna metod kan utvärdera epileptisk aktivitet under stimulering. Eftersom den inspelade signalen är digital kan avancerade analyser av dessa registreringar göras. Detta torde vara den mest utvecklade monitorerings metoden vid ECT för närvarande. Läs mer om kvantitativt EEG vid ECT här.

Vår EEG verksamhet omfattar förutom ovannämt andra aspekter av EEG som till exempel epilepsi och andra cerebrala sjukdomstillstånd etc.

Företaget leds av Med.Dr. Rolf Ekedahl specialist i klinisk neurofysiologi med många års erfarenhet inom klinisk neurofysiologi.

Om du är intresserad av företagets verksamhet kontakta NeuFyDi AB